WORK FROM HOME ANNOUNCEMENT

 

Due to the currently complicated situation of the Covid-19 epidemic and the latest directive of the Prime Minister, the Ministry of Health and other authorities, ASHAVI would like to inform that our company’s will work from home from April 1, 2020 to April 15, 2020.

The Covid-19 epidemic has been causing devastating consequences worldwide, including Vietnam. Understanding this situation, we still try our best so that Customers can feel secure and satisfied when using ASHAVI’s services. We hope we could go along with Customers on every road, as well as share all difficulties in the near future.

ASHAVI always complies with the latest instructions of the Prime Minister to ensure the health of the community. Let’s join hands to contribute to the fight against pandemics for our country, ourselves and our families. Medical staffs , soldiers and police officers are still working even in such a stressful situation now, so let’s stay home for them. Hopefully, with the individual’s awareness and strong cooperation, we will push back Covid-19 together. Vietnam is determined to win the pandemic!

Wishing everyone and your family always stay healthy and stay safe.

In the time working at home, ASHAVI is still willing to support, all information please contact via:

Email: contact@ashavi.com/ research@ashavi.com

Website: ashavi.com


Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cùng với khuyến cáo mới nhất của Thủ Tướng Chính Phủ, Bộ Y Tế và các cơ quan chức năng,  ASHAVI xin thông báo thời gian làm việc tại nhà của công ty chúng tôi sẽ bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đến 15/4/2020.

Dịch bệnh Covid-19 đã và đang gây ra hậu quả nặng nề trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Thấu hiểu việc này, ASHAVI vẫn nỗ lực hết sức mình để Khách hàng có thể cảm thấy yên tâm và hài lòng khi sử dụng dịch vụ của ASHAVI. Chúng tôi hi vọng có thể luôn được đồng hành cùng với các doanh nghiệp trên mọi nẻo đường, cũng như chia sẻ mọi khó khăn trong thời gian sắp tới.

ASHAVI luôn tuân thủ theo chỉ thị mới nhất của của cơ quan Nhà nước nhằm đảm bảo sức khỏe cho cá  nhân và cộng đồng. Chúng ta hãy cùng nhau chung tay đóng góp cho công cuộc chống đại dịch vì đất nước, bản thân và gia đình. Những nhân viên ngành y tế, các chiến sĩ bộ đội, công an vẫn đi làm vì chúng ta trong tình hình vô cùng căng thẳng hiện nay, thì chúng ta hãy ở nhà vì họ. Hi vọng với ý thức và sự phối hợp chặt chẽ của mọi người, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi Covid-19. Việt Nam quyết thắng đại dịch!

Kính chúc mọi người cùng gia đình luôn mạnh khỏe và bình an.

Trong thời gian làm việc tại nhà, ASHAVI vẫn sẵn sàng lắng nghe và hỗ trợ, mọi thông tin xin vui lòng liên hệ qua:
Email: contact@ashavi.com/ research@ashavi.com

Website: ashavi.com

ASHAVI – Boost Business By Insights and Technologies

Get in touch with us contact@ashavi.com | Follow us via